In het voorjaar van 2019 presenteert het M HKA AM-BIG-YOU-US LEGSICON, de tot nu grootste tentoonstelling van het werk Laure Prouvost. Ze biedt een breed overzicht van Prouvosts carrière, met een belangrijke selectie van haar vormende “monoloog”-videowerken tot en met haar recente grote installaties. AM-BIG-YOU-US LEGSICON duikt in de filosofische dieptes van Prouvosts werk, haar intuïtieve denkwijze en haar fascinatie voor het verbale en het preverbale.
Het werk van Laure Prouvost vindt haar weerklank in de belangrijke wetenschappelijke, filosofische en psychoanalytische theorieën van halverwege de 20e eeuw, waaronder psychoanalyticaMelanie Klein, een van de pioniers van de objectrelatietherapie. Prouvosts kunst toont ook raakvlakken met de filosofische werken van Simone de Beauvoir, en dan vooral als het gaat om de behoefte aan erkenning van onze fundamentele ‘ambiguïteit’ om vrijheid te kunnen ervaren. Laure Prouvost tracht op gelijkaardige wijze het menselijke subject te situeren in het verlies van betekenis dat zich tussen natuur en cultuur, en intuïtie en rede afspeelt.

AM-BIG-YOU-US LEGSICON leidt de bezoeker in een labyrintische setting door het werk van een kunstenares die als een van de meest originele van haar tijd wordt gezien. Laure Prouvost won de Max Mara Prize in 2012 en de Turner Prize in 2013. In 2019 zal ze Frankrijk vertegenwoordigen op de 58e Biënnale van Venetië. Prouvost woont en werkt in Antwerpen.
Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide publicatie, uitgegeven door M HKA en Book Works. Onder de titel LEGSICON is de publicatie als een soort woordenboek opgevat, dat de vele sleutelideeën en symbolen in het werk van Laure Prouvost omvat en bespreekt.

De tentoonstelling opent feestelijk op 07.02.2019 om 20:00, en loopt van 08.02 tot en met 19.05.2019.

Foto: Ruddy Berghmans