In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude overleed, een van de belangrijkste schilders van de zestiende eeuw. Naar aanleiding van het herdenkingsjaar werpt BOZAR in het voorjaar een blik op de artistieke productie in Brussel en Antwerpen tijdens het tijdperk van Bruegel.

Starten doen we met een voorloper van Bruegel: Bernard van Orley (1488-1541). Hij was een spilfiguur van het artistieke leven in Brussel. Zijn innovatieve talent had een diepgaande invloed op de ontwikkeling van de Noordelijke renaissance. Dankzij zijn status als hofkunstenaar van Margareta van Oostenrijk, Keizer Karel en Maria van Bourgondië kreeg Van Orley uitzonderlijke opdrachten van de politieke, religieuze en intellectuele elite. BOZAR presenteert samen met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel het eerste overzicht wereldwijd van Bernard van Orley’s uiterst gevarieerde werk. Uit verschillende internationale collecties tonen we een selectie van een honderdtal schilderijen, tekeningen, glasramen en luxueuze wandtapijten. De expo roept de sfeer op van de pracht en praal die heerste in de hoogste regionen van de macht in de zestiende eeuw. In het kader van de expo leggen we ook de link naar vandaag met installaties van Anouk de Clercq en Marie-Jo Lafontaine.

Terwijl Brussel uitgroeide tot het centrum van de internationale tapijtweverij, zette Antwerpen zich op de kaart als de hoofdstad van de drukkunst. Pieter Bruegel de Oude (tussen 1525 en 1530 – 1569) maakte in Antwerpen diverse ontwerpen voor gravures in opdracht van zijn mecenas Hieronymus Cock van uitgevershuis In de Vier Winden. Dankzij de verspreiding en voortdurende herdrukken van die prenten werd Bruegels werk bekend in heel Europa. Het revolutionaire nieuwe medium van de drukkunst maakte het plots mogelijk om niet alleen kunstwerken, maar ook propaganda, pamfletten of satirische prenten in hoge oplages te verspreiden. Met de expo Prenten in de eeuw van Bruegel gaat BOZAR in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België dieper in op rijkdom en veelzijdigheid van de zestiende-eeuwse grafische kunst in de Zuidelijke Nederlanden, met talloze etsen, houtsnedes en gravures van Bruegel en zijn tijdgenoten: Lucas van Leyden, Albrecht Dürer, Pieter Coecke van Aalst, Michiel Coxcie…

BOZAR – Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23
1000 Brussel

INFO & TICKETS:
+32 2 507 82 00 | bozar.be

Foto: The Mussel Shell, Pieter Van der Heyden after an imitator of Hieronymus Bosch, 1562, engraving, S.IV 2070, 209 x 287 mm, © Koninklijke Bibliotheek van België ||| Bernard van Orley, Portret van Margareta van Oostenrijk © Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België / Bozar