Eind oktober rondde ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. het project CONNECTING THE DOTS af. Via dit EFRO-project werd gedurende 2 jaar cross-sectorale samenwerking gestimuleerd tussen de creatieve industrie en andere sectoren in de provincie Antwerpen. Met cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd het netwerk van creatieve ondernemers verder uitgebreid en werden meer dan 30 cocreatietrajecten met kmo’s gerealiseerd.

In deze trajecten gaan kmo’s samen met creatieve experten op zoek naar innovatie. Samen creëren ze nieuwe economische opportuniteiten, nieuwe producten en diensten en positioneren ze zich sterker tussen de concurrentie. CONNECTING THE DOTS is een project van ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., Stad Mechelen, Stad Turnhout en de impactorganisatie BLENDERS.

Creatieve ondernemers netwerken
Door zorgvuldig uitgekozen thema’s of net algemene onderwerpen te programmeren tijdens events, spreekt ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. zowel specifieke doelgroepen als een breed publiek aan. APBCoffees en APBCafés leggen de focus op bedrijfsmodellen, innovatie en co-creatie. Themacafés werken rond innovatie in verschillende economische sectoren. Tijdens de Sprekersacademie leren ondernemers een sterke en inspirerende pitch of keynote brengen.
De afgelopen 2 jaar werden er 39 netwerkevents in Antwerpen, Mechelen en Turnhout georganiseerd en deelden 55 sprekers hun inzichten tijdens een SprekersAcademie. De facebookgroep ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. is opgezet als een inclusief platform waar nu al meer dan 2000 creatieve ondernemers actief participeren en mee het nut van deze community bepalen. Ook werden 70 creatieve professionals die nationaal of internationaal een prijs wonnen, erkend als Award Winning Designer. Een videocampagne zette al deze Award winnaars in de kijker die tegelijkertijd voorbeelden zijn voor de drijvende kracht van de creatieve economie.

Ondernemers uit traditionele sectoren matchen met creatieve professionelen
Kmo’s die hun concurrentiekracht willen behouden of versterken, moeten proactief innoveren. De technologische groei, de digitale revolutie en de wetgeving die verandert, zijn maar enkele redenen waarom business modellen maar ook producten en diensten onder druk komen staan. Het project CONNECTING THE DOTS. benadrukt de meerwaarde van een samenwerking met een creatieve professional om innovatieve oplossingen uit te werken. Meer dan 30 kmo’s uit de provincie Antwerpen erkenden de nood om te innoveren en startten een cocreatietraject. Uniek is dat ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. de deelnemende kmo steeds matcht met een creatieve expert, die de uitdaging van buitenaf kan analyseren en zonder voorkennis van de sector vernieuwende ideeën genereert. De voorbije 2 jaar werden 700 kmo’s geïnspireerd en geïnformeerd over de meerwaarde van creatieve expertise.

Kruisbestuivingstrajecten faciliteren
De kruisbestuiving zit in het introduceren van een nieuwe denkwijze in de kmo: van productdenken naar systeemdenken. Een creatief expert is ijzersterk in systeemdenken en helpt om obstakels weg te nemen, nieuwe business-opportuniteiten in het vizier te brengen en scherp te stellen. Die modellen leiden tot innovatie en dat is de sleutel tot proactief werken aan een sterke concurrentiekracht.

Www.apbc.be

Foto: Alexandra Bertels