De Friese Turfroute en het Polderhoofdkanaal, de vaart die Zuid-Oost Friesland met Nationaal Park De Alde Feanen verbindt, zijn continu het onderwerp van twisten. Enerzijds tussen overheden, goedwillende vrijwilligers en wethouders die hun regio aantrekkelijker willen maken voor streekbewoners en toeristen en anderzijds enkelingen die regels belangrijker lijken te vinden dan de geest van de wet waartoe ze behoren. Al doende berokkenen ze natuur, milieu en de economie schade. En dan hebben we het niet eens over het gedoe rond de ontwikkeling van Appelscha, al boert die plaats gelukkig niet achteruit dankzij een handvol stug volhoudende innoverende ondernemers.

In het project Polderhoofdkanaal is ondertussen 18 miljoen euro meer gepompt dan de twee miljoen die nodig was voor het weer in ere herstellen van de twee toegangssluizen. Dit zegt wethouder Rob Jonkman (CU) van de gemeente Opsterland in de Leeuwarder Courant van 3 november 2018. 18 Miljoen extra voor het opkrikken van de natuurwaarden, een aantoonbaar succesvolle investering. Maar nog steeds meldt zich een “protestant” bij de rechtbank. En die vindt daar ook steeds gehoor.
Forse daling
Rechtszaken, controles en drempels deden het aantal vaarbewegingen op het roemruchte kanaal dalen van 1911 in 2017 naar 1277 in 2018 meldt journalist Atze Jan de Vries in de LC. Ook de Turfroute, altijd fanatiek gepromoot door de Stichting De Nije Kompanjons en het bureau voor toerisme Friesland Holland in Wolvega, krijgt klappen na een fikse aanvaring van het stichtingsbestuur met de provincie. De provincie ontnam hen de promotiegelden — en indirect ook Friesland Holland — waarop de bestuurders na lang wikken en wegen de stichting ophieven. De mannen gingen niet meer met de Turfroute langs de bootverhuurders in Noord-Nederland met als gevolg dat ook de Turfroute minder bevaren werd. In 2017 passeerden 1083 kruisers de poorten, in 2018 gingen de bruggen en sluizen open voor 918 boten. Dalingen van 33,17% voor het Polderhoofdkanaal en 15,23% voor de Turfroute.
Promotie Turfroute
Friesland Holland zet de promotie van de vaarroutes in het oosten van de provincie ondanks alles gewoon voort (www.turfroute.frl), ook onder charterbedrijven, in de hoop dat de drempels, in welke vorm dan ook, ooit geslecht zullen worden. Dat gebeurt zonder financiële steun van de Turfroute-gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Heerenveen en Opsterland, maar nu wel met support van de provincie Fryslân en wel in de Friesland Holland-stands op Boot Düsseldorf 2019 (19-27 januari 2019).

Foto’s: www.friesnieuws.nl