De verenigingen die vechten voor het behoud van de kolenwasserij boeken andermaal succes!
Op 1 mei j.l. gaf de provincie Limburg, ondanks alle protest, een slopingsvergunning voor de sedert 1994 wettelijk beschermde kolenwasserij van Beringen. Dit gebeurde ondanks het feit dat de wettelijke bescherming niet opgeheven was.
Twee verenigingen, die ook optreden namens een hele reeks andere erfgoed- en mijnwerkersorganisaties uit de Limburgse mijnstreek, stelden daartegen een procedure in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de door hen aangevoerde argumenten en middelen grondig onderzocht en deze werden ernstig bevonden. Hij schorst bij hoogdringendheid de sloopvergunning voor de Beringse kolenwasserij. Dit betekent dat men niet mag overgaan tot sloop.

Hiermee is een sterk en duidelijk signaal gegeven, dat gevoegd bij het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, het belang van de kolenwasserij duidelijk onderstreept en ook aangeeft dat een sloping van delen ervan best niet gebeurt.

Meer achtergronden en informatie over dit arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingenn op de website van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.

Foto: www.industrieelerfgoed.be