De renovatie van het Harden­voort­vi­a­duct – de verbin­ding tussen de Ijzerlaan en de Italiëlei – gaat bijna van start. Daarom voert de aannemer vanaf 29 oktober voorbe­rei­dende werken uit.

Voor de effectieve renovatie van het Harden­voort­vi­a­duct kan starten, voert de aannemer voorbe­rei­dende werken uit. Het gaat hierbij om het verwij­deren van betonnen jersey­blokken en asfalte­rings­werken voor de tijdelijke rijbaan. Er blijven steeds 2 rijstroken stadin­waarts beschik­baar en 1 rijstrook staduit­waarts. De voorbe­rei­dende werken nemen een tweetal weken in beslag.

Na de voorbe­rei­dende werken, start de effectieve renovatie van de brug. Zowel het wegdek wordt vernieuwd als de brugaf­slui­ting en de zijkanten. In de eerste fase vernieuwen we de kant voor het stadin­waarts verkeer.

Foto: www.noorderlijn.be