Patrick Loobuyck studeerde godsdienswetenschappen aan de KU Leuven en moraalwetenschappen aan de Ugent. Hij is doctor in de moraalwetenschappen en is op dit moment professor Levensbeschouwing gastdocent aan de Ugent waar hij onder meer politieke filosofie doceert.

Er gebeuren vandaag veel dingen die het samenleven ronduit ingewikkeld maken. Aanslagen, vluchtelingen, populisme. Ieder schreeuwt ziijn onzekerheid en angst uit. De debatten gaan hard tegen hard. Het gevolg is dat we dreigen te vergeten hoe we kunnen samenleven.

Patrick Loobuyck pleit ervoor dat we ons inspannen om te verbinden in plaats van te polariseren.

Hij verheldert de morele uitgangspunten en de sociale mechanismen van ons samenlevingsmodel: vrijheid, gelijkheid, wederkerigheid en solidariteit.

Een inspirerende namiddag.

Donderdag 25 oktober om 14u.

Telkens op donderdagnamiddag om 14u in het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries, Sint-Andriesplaats 24 – 2000 Antwerpen
Iedereen is welkom. U hoeft geen lid te zijn.
Op voorhand inschrijven is niet nodig.
U komt gewoon, betaalt aan de kassa 7 euro en ondertekent de aanwezigheidslijst

Secretariaat: Paula Dries, Volkstraat 64, 2000 Antwerpen
0474 55 14 00 of paula.dries@skynet.be