Na een succesvolle eerste editie kondigt het PKI met veel genoegen de tweede jaarlijkse Karel Poma-lezing aan, en dit op dinsdag 11 september 2018.   In een unieke samenwerking tussen 16 verenigingen die de waarden van de Verlichting uitdragen wil het PKI de intellectuele nalatenschap van wijlen baron Poma vieren.

Het PKI verwelkomt u in het Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45 te 2000 Antwerpen.

Let op, gezien het grote aantal deelnemende organisaties zal dit evenement wellicht snel volzet zijn. Gelieve dus snel in te schrijven.

De persoonlijkheid van wijlen Karel Poma hoeft geen uitleg. Hij liet bij velen een blijvende indruk na. Daarom werd in 2017 besloten om met een aantal verenigingen een jaarlijkse Karel-Pomalezing te organiseren als eerbetoon aan leven en werk van de figuur Karel Poma met telkens een eminente spreker die een actuele invulling geeft aan de Verlichtingswaarden. Gastspreker van dit jaar Rector Caroline Pauwels van de Vrije Universiteit Brussel zegt hierover: “De relevantie van de waarden van de Verlichting is vandaag groter dan ooit. Maar dan mogen we die waarden niet zien als geworteld, en voor altijd van inhoud en betekenis voorzien, in een specifieke tijd en plaats. De waarden van de Verlichting zijn universeel, van alle tijden en verwijzen naar een vorm van levenskunst.”

20u00    Inleiding door Philippe De Backer – Staatssecretaris
20u15    Verlichting als levenskunst – door Caroline Pauwels – Rector Vrije Universiteit Brussel
21u15    Receptie
23u00    Einde

Inschrijving is verplicht en om organisatorische redenen graag voor 5 september via één van de onderstaande manieren (dus niet via een “reply” op deze mail):
Email: karelpomalezing@gmail.com
Telefonisch: 03 338 80 12 (tijdens de kantooruren)
Eventbrite