Op de pas heropende timmerwerkplaats in Ferwoude en het museum met boerderij, smederij en kerk in Allingawier na is er weinig meer over van de oorspronkelijke, in 1977 door aannemer Yde Schakel opgerichte Aldfaers Erfroute. De route in de driehoek Makkum-Bolsward-Workum verloederde de afgelopen tien jaar. Onder leiding van Miss Nederland 1993 Hilda van der Meulen uit Oudeschoot (bij Heerenveen) en haar vriend, horecaondernemer Peter van der Wal uit het Groningse Tolbert, werd de museumroute gereorganiseerd, dit in opdracht van de Stichting Aldfaers Erf. Maar de uitvoering, concentratie van de route in één Fries Museumdorp Allingawier, lijkt niet goed te verlopen.

Foto: een kijkje in de voormalige smederij van Hollander uit Lemmer in het openluchtmuseum van Allingawier. Rechts Yde Schakel (90), de oprichter van de eens populaire Aldfaers Erf Route. (www.friesnieuws.nl)