GESCHIEDENIS VAN DE JODEN IN NEDERLAND: EEN ‘SPECIES HOLLANDIA JUDAICA’ OF ‘EEN VOLK ZONDER LAND’?
Prof. em. Hans Blom (Universiteit van Amsterdam) en Dr. David Wertheim (Menasseh ben Israel Instituut)

In 2017 verscheen een zeer grondig herziene editie van de Geschiedenis van de Joden in Nederland. Die geschiedenis wordt zowel beschreven vanuit het perspectief van een minderheid in de geschiedenis van Nederland als in het verband van de algemene geschiedenis van de Joden. Dat levert een zeer veelzijdig verhaal op, dat rijker is dan dit perspectief van een dubbele minderheid. In de voordracht zal David Wertheim ingaan op de recente vernieuwende ontwikkelingen in de internationale historiografie betreffende de geschiedenis van de Joden en Joodse geschiedenis en de invloed daarvan op het boek. Hans Blom zal de vraag bespreken in hoeverre in Nederland sprake was/is van een heel eigen variant van de geschiedenis van Joden dan wel of die geschiedenis zich toch bovenal voegt in de algemene geschiedenis van de Joden.
Lezing in het Nederlands in het kader van de 11de Contactdag Joodse Studies van de Lage Landen. De lezing is gratis toegankelijk.

Deze lezing sluit de lezingenreeks van het tweede semester af en zal gevolgd worden door een receptie.
U kan zich eveneens inschrijven voor de 11de Contactdag.
Website: www.uantwerpen.be/ijs
Facebook: www.facebook.com/instituteofjewishstudies
Dinsdag 22 mei 2018 om 20.00 uur
Annexe-gebouw Stadscampus, Lange Winkelstraat 9, 2000 Antwerpen