Vandaag organiseren de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een nationale betoging in Brussel tegen de pensioenhervormingen. De Antwerpse afdelingen van de openbare besturen van deze vakbonden, namelijk ACV-OD, ACOD en VSOA, sluiten zich hierbij aan en dienden een stakingsaanzegging in. Dat heeft gevolgen voor de dienstverlening van de stad. Van het totale Antwerpse stadspersoneel staakt 15,90%. Hieronder staat een overzicht. Ook op www.antwerpen.be is dit overzicht te vinden.
Stadsloketten
Alle stadsloketten zijn geopend. De dienstverlening is op alle locaties gegarandeerd. Antwerpenaars kunnen steeds gebruikmaken van het e-loket op de website voor de aanvraag van documenten: www.antwerpen.be/e-loket. De stadsloketten werken op afspraak. Afspraken kunnen geboekt worden op www.antwerpen.be/afspraak of via het nummer 03 22 11 333.
Stedelijk contactcenter en bezoekerscentrum
Het stedelijk contactcenter, het OCMW Informatiepunt en Visit Antwerpen zijn bereikbaar. Wel kan de wachttijd soms langer oplopen dan gebruikelijk.
Het bezoekerscentrum, zowel op de Grote Markt als in het station Antwerpen-Centraal, kent geen problemen.
Huisvuilophaling en containerparken
De huisvuilophaling van afgelopen nacht en van vandaag is sterk vertraagd als gevolg van de vakbondsactie, meer bepaald op het Eilandje, Merksem, Wilrijk, Antwerpen 2060 en een deel van Borgerhout. Deze nacht werd er uitzonderlijk niet-selectief opgehaald in de binnenstad om te vermijden dat het afval te lang blijft liggen, uiteen waait, extra afval en ongedierte aantrekt en uiteindelijk een gevaar voor de volksgezondheid betekent. Vandaag wordt er wel selectief opgehaald. Hierdoor blijft op sommige plaatsen het afval wel langer staan. De stad vraagt haar inwoners om recycleerbare fracties (papier en karton en pmd) indien mogelijk opnieuw binnen te nemen als deze niet zijn opgehaald. Ook bij de veegdienst zijn niet alle medewerkers aanwezig. De meest vuilgevoelige locaties worden vandaag prioritair proper gemaakt. De grofvuilafspraken gaan niet door maar de bewoners werden hier gisteren telefonisch van op de hoogte gebracht. Het ledigen van de sorteerstraatjes op het hele stedelijke grondgebied verloopt normaal. Alle containerparken zijn vandaag gesloten. Morgen zijn ze weer geopend volgens de normale uren.
Bibliotheken en jeugddiensten
Verschillende bibliotheken zijn gesloten wegens de vakbondsactie: Bib Arena en Bib Couwelaar in Deurne, De bibliotheek van Wilrijk, het UIThuis in Hoboken en Bib Viswater in Berendrecht. Bib De Vrede in Borgerhout is gesloten wegens verbouwing. Bibliotheek Driehoek is beperkt open tot 17 uur. De andere bibliotheken ondervinden momenteel geen hinder. De stedelijke jeugddiensten en de cultuurcentra ondervinden geen hinder van de betoging.
Stedelijke musea en erfgoedinstellingen
Het MAS, Red Star Line Museum, Museum Plantin-Moretus, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Maagdenhuismuseum zijn open. Het Middelheimmuseum is gedeeltelijk open: enkel de kant van het hoofdgebouw en Braempaviljoen gaat open, de overkant van het beeldenpark blijft vandaag gesloten. Het Rubenshuis, Museum Mayer van den Bergh en het Letterenhuis (behalve de leeszaal) zijn gesloten.
Museum Vleeshuis is nooit open op woensdag.
Zwembaden en sportinfrastructuur
Zwembad Arena, zwembad Sorghvliedt (al zeker tot 13:30 uur, nadien onzeker) en zwembad Ieperman zijn momenteel gesloten wegens de vakbondsactie. Zwembad Plantin-Moretus sluit om 13:30 uur. Zwembad Wezenberg is gesloten wegens renovatie.
De andere zwembaden, zwemvijver Boekenberg en openluchtzwembad De Molen ondervinden geen hinder. Alle andere sportinfrastructuur is geopend behalve Hof ter Beke. Dit is gesloten wegens werkzaamheden.
AG Stedelijk Onderwijs
In één op de 3 vestigingen van het stedelijk basisonderwijs wordt woensdag geen les gegeven. Er is altijd opvang voorzien op de school zelf of in een nabije school. Alle ouders werden vorige week woensdag al per brief op de hoogte gebracht van de staking. Alle stedelijke secundaire scholen zijn woensdag gewoon open, ook al staken er hier en daar leerkrachten. In het volwassenenonderwijs Encora en de stedelijke academies worden de cursisten en leerlingen per sms verwittigd indien een les niet kan doorgaan door de staking. Alle academies zijn hoe dan ook open voor de leerlingen. Van de 13 scholen van De Leerexpert (buitengewoon onderwijs) is enkel De Leerexpert Dullingen (Brasschaat) gesloten, zowel basis als secundair. De busjes rijden niet uit en leerlingen die toch naar school komen, worden opgevangen in het MFC Mytyl. De ouders van alle scholen van De Leerexpert werden op voorhand op de hoogte gebracht van de staking.
Kinderopvang (stedelijke opvanglocaties)
Van de 20 locaties voor stedelijke kinderopvang zijn er 12 open of gedeeltelijk open (dus niet voor alle leefgroepen) en 8 gesloten. De ouders werden van tevoren verwittigd.
Sociale centra en andere diensten voor sociale hulpverlening
Alle sociale centra en andere diensten voor sociale hulpverlening zijn open volgens de normale openingsuren.
Zorgbedrijf Antwerpen
In de woonzorgcentra, de centra voor jeugdzorg en voor de zorgbehoevende klanten van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen is de dienstverlening gegarandeerd. De dienstencentra zijn gewoon open.