G-sport Vlaanderen vzw is hét kenniscentrum over en voor G-sport in Vlaanderen. Met de ‘Inspiratiegids G-sport’ wil G-sport Vlaanderen vzw steden en gemeenten overtuigen om G-sport actief mee op te nemen als topic voor én na de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. G-sport Vlaanderen vzw reikt lokale besturen met de ‘Inspiratiegids G-sport’ de hand met 50 concrete en handige tips om sport voor personen met een handicap verder te laten groeien binnen hun eigen stad of gemeente. De ‘Inspiratiegids G-sport’ is gratis te downloaden via de website gsportvlaanderen.be/inspiratiegids.
G-sporters zijn sporters met een handicap die dagelijks vol overgave sporten en bewegen…maar vinden ze wel voldoende de juiste weg naar een gepaste sport? Kennen clubs en G-sporters de kanalen waar ze de juiste sportmaterialen of specifieke ondersteuning kunnen vinden? De ‘Inspiratiegids G-sport’ van G-sport Vlaanderen vzw geeft 50 concrete tips om G-sport in steden en gemeenten alle kansen te geven. G-sport Vlaanderen vzw wil meer personen met een handicap aan het sporten krijgen en hen puur sportplezier bezorgen, eender welke handicap ze ook mogen hebben: een verstandelijke beperking of fysieke handicap, een psychische kwetsbaarheid, slechtziend of slechthorend.
“Deze ‘Inspiratiegids G-sport’ is specifiek opgemaakt voor steden en gemeenten”, aldus Greet Dupain van G-sport Vlaanderen vzw. “De gids geeft een overzicht van concrete tips en tools, aangeboden door de diverse actoren binnen het G-sportveld en aansluitende instanties die instaan voor het welzijn van de bevolking. Door het delen van deze kennis willen we de aanzet geven tot de verankering van G-sport binnen steden en gemeenten. Zo streven we naar een duurzaam (G-sport)beleid en tegelijk ook naar een inclusieve samenleving waar iedereen zich 100% welkom voelt.”
De ‘Inspiratiegids G-sport’ wil er enerzijds voor zorgen dat personen met een handicap makkelijker de stap naar sport kunnen zetten, anderzijds dient het ook voor steden en gemeenten die binnen hun (sport)beleid actief inzetten op G-sport. G-sport Vlaanderen vzw bundelde in de ‘Inspiratiegids G-sport’ 50 concrete tips aan de hand van zes thema’s. Elk van de zes thema’s geeft goede voorbeelden en nuttige contacten die het verschil maken voor sporters met een handicap:
• Thema 1: Ondersteuning voor sportfunctionarissen of sportdiensten op het vlak van G-sport;
• Thema 2: Bekendmaking van lokale G-sportinitiatieven voor personen met een handicap;
• Thema 3: Brede sensibilisering over G-sport voor alle inwoners;
• Thema 4: Hoe versterk je de individuele sportbeleving voor G-sporters?
• Thema 5: Ondersteuning van lokale G-sportclubs;
• Thema 6: G-sport binnen andere beleidsdomeinen buiten sport (onderwijs, welzijn,…).

Op de website www.gsportvlaanderen.be/inspiratiegids vind je de integrale ‘Inspiratiegids G-sport’ met 50 concrete G-sporttips waarbij steden en gemeenten aan de slag kunnen om G-sport actief mee te betrekken in hun lokaal beleid. De ‘Inspiratiegids G-sport’ is gratis beschikbaar en downloadbaar.