Op dinsdag 27 februari organiseert ACOD een intersectorale staking in heel België.
Wie wil weten of er hinder is in de stedelijke dienstverlening, kan de dag zelf contact opnemen met de stedelijke dienst of locatie om zeker te zijn dat die open is. Antwerpenaars kunnen ook terecht op www.antwerpen.be voor meer info of bellen naar het stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333.
De stad wil de hinder tot een minimum beperken. Voor de kinderopvanglocaties werden de ouders op de hoogte gebracht. De dienst stadsreiniging probeert de dienstverlening inzake afvalophaling te verzekeren. De stad vraagt haar inwoners om recycleerbare fracties (papier en karton en pmd) indien mogelijk een week langer binnen te houden of opnieuw binnen te nemen als deze niet zijn opgehaald. In de mate van het mogelijke wordt het buitengezette GFT- en restafval selectief opgehaald, hierdoor kan de afvalophaling iets langer duren.

Alle containerparken zijn gesloten op dinsdag 27 februari.