In het begin van dit jaar werden op de site van Atheneum Lier – Campus Louis Zimmer heel wat bomen gerooid. Ze waren in slechte conditie. Hier en daar kwamen al takken naar beneden. De stad kreeg een kapvergunning op voorwaarde dat er snel opnieuw bomen werden aangeplant.

Eind november was het zover. Er werd een mix van ongeveer duizend nieuwe bomen en struiken aangeplant op de site: hazelaar (Corylus avellana), éénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), hulst (Ilex aquifolium), sleedoorn (Prunus spinosa), gelderse roos (Viburnum opulus), gewone vlier (Sambucus nigra), zomereik (Quercus robur), zwarte els (Alnus glutinosa), haagbeuk (Carpinus betulus), zomerlinde (Tilia platyphyllos) en zoete kers (Prunus avium).

Deze duurzame streekeigen soorten zullen zorgen voor een mooie bosrand wat ook de biodiversiteit na verloop van tijd ten goede komt. Het Spuibos kan er nu volop beginnen groeien.