Op 13 november keurde Interreg Vlaanderen-Nederland drie projecten uit haar derde oproep goed.
Intelligenter Fruit Telen en GROW! richten hun pijlen op precisielandbouw in de grensregio: het eerste project wil tot een duurzame en energie-efficiënte fruitteelt komen, het tweede focust zich op sensortechnologie in de glastuinbouw.InVentiVe situeert zich binnen de zorgsector en ontwikkelt een prototype Intensive Care Unit (ICU) beademingsapparaat met geoptimaliseerde aanstuurelektronica.
Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 6.5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 3.2 miljoen eurouit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  Zo staat de teller momenteel op 44 goedgekeurde projectenwaarmee in totaal ruim 99.7 miljoen eurovanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.
Foto: Interreg