Joseph Beuys – Groeten van de Euraziaat onderzoekt de activiteiten van Beuys in Antwerpen in de jaren zestig en zeventig, samen met zijn relevantie voor een nieuwe generatie.
De tentoonstelling benadert Beuys als een figuur die kunst maakte op een manier die in strijd was met de logica en hegemonie van het modernisme. Hij was in zekere zin de belichaming van het anti-modernisme.
Joseph Beuys – Groeten van de Euraziaat is de eerste in een reeks monografische M HKA-tentoonstellingen rond sleutelfiguren van de naoorlogse avant-garde die actief waren in Antwerpen, en die de stad situeren binnen een netwerk van scènes in de dichte Benelux- en Rijnlandregio. De najaarstentoonstellingen in 2018 en 2019 zullen zich richten op respectievelijk Marcel Broodthaers en James Lee Byars.
Tentoonstelling:
13.10.2017–21.01.2018
Opening:
12.10.2017
20:30
Press preview:
12.10.2017
11:00
Gecureerd door Nav Haq, Senior Curator van het M HKA
M HKA
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen
T +32 (0)3 260 99 99
E info@muhka.be