Het Antwerpse provinciebestuur heeft naast een boeiende kunstcollectie ook een divers historisch patrimonium van meubels, decoratiestukken, verlichtingsarmaturen. De voorbije jaren werd deze organisch gegroeide collectie grondig onder de loep genomen en werd voor de meest waardevolle stukken een gepaste bestemming gezocht. De oudste stukken dateren van het begin van de 19de eeuw.
De studenten van het Departement Erfgoed van de Universiteit Antwerpen nemen de restauratie van enkele historische stukken voor hun rekening. Zo werden onder meer stukken uit het Provinciaal ModeMuseum, Fotomuseum en DIVA eerder al behandeld.  Nu zijn een aantal objecten uit de eigen historische collectie aan de beurt, waaronder een meridienne, een salontafel en twee hoekkasten met veduten. Die gaan na oplevering definitief naar het kasteel d’Ursel in Hingene.
Enkele 19de eeuwse luchters van het voormalige gouvernementshotel (nu Bernarduscentrum) aan de Groenplaats zijn in behandeling in het Labo Metaal. Het is bedoeling dat zij nà restauratie en toepassing van de nodige domotica naar hun oorspronkelijke plaats terugkeren. Hiervoor sloten de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen een samenwerkingsakkoord.
Tijdens de Erfgoeddag van 23 april kan iedereen een kijkje komen nemen in de ateliers op de Universiteit Antwerpen om de objecten en het harde werk van de studenten te komen bewonderen.
Gedeputeerde Luk Lemmens zal samen met rector Herman van Goethem en decaan Alex Vanneste de ateliers van de universiteit bezoeken op vrijdag 21 april. De studenten leggen dan de laatste hand aan de voorbereiding van de Erfgoeddag.

Programma:
14.15 uur:           Welkom door rector Herman Van Goethem
14.20 uur:           Toelichting historische collectie en samenwerking UAntwerpen door gedeputeerde Luk Lemmens
14.25 uur:           Toelichting opleiding door Alex Vanneste
14.35 uur:           Bezoek atelier
15.00 uur:           Einde